Komunální volby
dny
hodiny
minuty
sekundy
5. října 2018

 

HNUTÍ
HAVÍŘOVSKÝ
DRUŽSTEVNÍK

 

volební číslo
#5

KDO JSME

Lidé, kteří podporují HNUTÍ HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK jsou dlouholetí členové družstva, zaměstnanci a živnostníci různých profesí a vědí, jaké komplikace spojené s bydlením trápí občany v našem městě.  Hnutí je tak připraveno stát se Vaším solidním partnerem pro letošní komunální volby a řešit problémy, které jsou jistě i pro Vás zásadní. Usilujeme o prosazení oprávněných požadavků, ochranu práv a trvalé zlepšování života členů družstva a občanů města Havířova. Jsme otevřeni všem občanům, kteří se ztotožňují s těmito cíli. 

Doprava nebo otrava ?
Každý havířovský řidič ví, že doprava v Havířově není vždy růžová a že existují místa, kterým by…
Kolik takových staveb
ještě bude? Budou názory občanů města někdy opravdu vyslyšeny?   Již řadu dní řeší obyvatelé…
Z Havířova do NHL
  Možné sportovní vyžití patří neodmyslitelně k životu občana Havířova. Víme kam jít, když…
Baby english
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako bys našel je staré přísloví, které   je velice pravdivé.…
Rezidenční bydlení...
Luxus nebo jen plot se vznešeným názvem?   Za první rezidenční bydlení můžeme považovat…
Bez výmluv - WorkOut
I v dnešní době ovládané penězi, internetem a názory druhých, pořád existují věci, u kterých stačí…

 

 

NAŠE ZÁMĚRY

Cílem HNUTÍ HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je spokojený život v Havířově, dostatek pracovních míst, kvalitní přístupové komunikace, chodníky a dostatek parkovacích stání. Zamýšlíme okolí domů bez nevhodných kontejnerových stání a zničených fasád domů od přerostlých stromů plných alergenů. Mladým rodinám zajistíme dostatek míst ve školkách a jeslích pro děti a také, aby ti starší z nás, kteří již nemohou žít sami ve svých bytech, našli důstojné místo v domovech pro seniory. Naše město chceme bezpečné s dostatkem příležitostí pro volnočasové aktivity všech generací.

 

PROGRAM

BUDOUCNOST HAVÍŘOVA JE NA VÁS
... proto věříme, že máme společné představy a přijdete k volbám podpořit naše hnutí.

 

 Bydlení

■ opravy chodníků a přístupových komunikací u bytových domů
■ rozšiřování parkovacích ploch u bytových domů
■ řešení problematiky nevhodných kontejnerových stání u bytových domů
■ startovací levné bydlení pro mladé rodiny

 

Rozšiřování parkovacích ploch u domů by mělo jít s dobou. Za posledních několik desítek let se počet automobilů zvýšil v závislosti na cenách i dostupnosti a dnes není výjimkou, že rodina vlastní několik automobilů. Je pravdou, že dnes většina lidí jezdí autem, ale když hledáte parkovací místo a to poslední volné není hned u domu, je potřeba se kousek projít. Při cestě je pak občas potřeba se vyhnout uvolněným dlažebním kostkám, přeskákat pár kaluží nebo neuvíznout podpatkem. Podobně náročné je když jdete vyhodit odpadky a nezbude vám než se dostat ke kontejnerům z vozovky. Domníváme se, že v našem městě jsou stále možnosti jak vytvořit další parkovací místa, že chodníky je potřeba postupně opravit všechny nejen ty na Hlavní třídě a že i kontejnerová stání mohou být bezpečná a dobře přístupná.

 Děti a rodina

■ rozšíření jeslí a optimalizace počtu míst v mateřských školách
přednostní umístění v jeslích a mateřských školách pro děti zaměstnaných rodičů
■ prodloužení provozní doby předškolních zařízení
■ zachování ozdravných pobytů pro děti
■ opravy a budování dětských hřišť, mimo hustou zástavbu bytových domů
■ podpora sportovních aktivit a výuky cizích jazyků v mateřských školách

 

Říká se, že rodina je základ státu a základ rodiny jsou děti. Ty je potřeba učit a vzdělávat již od útlého dětství, proto je socializace dětí ve školkách a jeslích velice důležitá a pro jejich rodiče je důležité skloubit zaměstnání a fungování rodiny. Pokud chceme, aby Havířov nestárl a dětí přibývalo, je nutné rodičům vyjít vstříc. Aspektem moderní doby jsou příliš zaměstnaní rodiče a jejich pracovní doba, která je mnohdy delší, než provozní doba jeslí a mateřských škol. Který zaměstnaný rodič by dnes nepřivítal předností umístění a prodloužení provozní doby předškolních zařízení? Ale život ve městě by neměl být jen o povinnostech a proto je také důležité myslet i na zábavu dětí. Vhodné je navrhovat umístění dětských hřišť tak, aby děti mohly dát svou radost najevo, aniž by musely brát ohled na rodiče, kteří si chtějí užít domácí pohody.

 Senior

■ rozšíření kapacit v domovech pro seniory a snížení cen za poskytované služby v nich
■ dotovaný program dopravy seniorů do zdravotnických zařízení
■ podpora akademie III. Věku

 

Všichni stárneme a s věkem se naše potřeby a priority mění. V dnešní době by mělo být prioritou podporovat seniory a zajistit pro ně důstojné stáří. Je běžné, že když člověk zůstane sám, mnohdy se pro něj život stane náročnější a pobyt v domově pro seniory by mohl být tím správným krokem. Stářím ovšem život nekončí a mnohdy je ten správný čas podniknout něco nového. Skvělým nápadem jak udržet mysl v kondici, je akademie III. věku, která má v Havířově již svou tradici. Studium je dvouleté a můžete studovat třeba cizí jazyk, obsluhu počítače, práci s internetem, vybrané oblasti sociologie, péči o zdraví, ekonomii, historii a mnohá další odvětví. Protože vzdělání patří k jednomu z pilířů společnosti je potřeba ho podporovat a ocenit ty, kteří se vzdělávají i v pokročilém věku.

 Sport a kultura

■ rozšiřování cyklostezek v mikroregionu
■ zvýšení hospodárnosti kulturních akcí
■ zvýšení počtu workoutových hřišť mimo hustou zástavbu bytových domů
■ rozvoj zájmové umělecké činnosti u dětí a mládeže
■ podpora místních umělců a kulturních souborů

 

Ti, kteří viděli, seriál Lajna nebo film Dukla 61 ví, že Havířov je v kurzu. Ale znáte například film Konec Blanických rytířů v Čechách i na Moravě, který vznikl v podstatě amatérsky a s minimálním rozpočtem? Byla škoda, že premiéra filmu se konala v Ostravě a havířované tak jako první neviděli skvělé záběry, které se točily například na Merkuru nebo v centru města. Proto je důležité podporovat místní umělce a kulturní soubory, aby se příště všechny premiéry konaly na půdě města a my nepřicházeli o zážitky. Je také důležité dobře rozvrhnout finance na kulturní akce, aby pak zbýval prostor podpořit děti a mládež jako další generaci, která může Havířovu přinést další rozvoj v oblasti kultury.

 Zelené město

■ zvyšování povědomí občanů o třídění odpadů
údržba stromů omezujících kvalitní městský život
■ výsadba stromů, které nejsou alergeny, a to ve vhodných lokalitách
■ údržba městských parků

 

Příroda do Havířova vnáší rovnováhu mezi městskou zástavbu mnohdy vysokých panelových domů a je důležitá pro relaxaci a odpočinek. Často však umí i omezit život ve městě. Například opravy fasád domů jsou finančně nákladné a stromy rostoucí v jejich blízkosti ne vždy přináší užitek. Je nutné najít ten správný poměr zeleně v blízkosti domů, tak aby přinášely především radost a ne starost bydlícím občanům. Důležitá je i vhodná volba druhů stromů z důvodu častých alergií. Ten správný relax si člověk vychutná spíš v městském parku než před vchodem do domu. Údržba parků je proto podstatná, aby se v nich občané cítili odpočatě a strávili zde příjemné chvíle, ať již při procházce nebo jen při posezení na lavičce s výhledem na kus přírody.

 Doprava a infrastruktura

■ rozšíření veřejných parkovišť
■ pravidelná údržba a čištění chodníků a komunikací
■ budování bezbariérových přístupů do škol, školek a veřejných institucí
■ přijetí opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na území města
    ( např. křižovatky v lokalitě Šumbark při vjezdu na Rudnou - ul. Anglická a Ostravská)

 

Ti z Vás, kteří se někdy pokoušeli odbočit ze Šumbarku na Rudnou směrem na Havířov jistě ví, že to chce jistou dávku trpělivosti, drzosti a odvahy. Ne vždy se lze této situaci vyhnout a již několikrát tato cesta skončila neštěstím. V tomto kritickém místě by bylo potřeba přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti a samozřejmě to není místo jediné. Za zmínku dále stojí křižovatka na kopci na novém Šumbarku i křižovatka v Prostřední Suché. Naopak ke zvýšení bezpečnosti dopravy již přispívá pravidelné čištění a údržba komunikací, jehož frekvenci je potřeba udržovat případně plynule zvyšovat. Pokud navíc cestujete, musíte uznat, že v porovnání s některými městy případně i státy je Havířov opravdu čisté město, jehož čistotu je důležité zachovat.

 Ekonomika

■ rozvoj pracovních příležitostí
■ trvání na plošném zákazu výherních automatů
■ zachování výše současných poplatků za komunální odpad
■ transparentní vyhlašování a průběh veřejných zakázek

 

Zřejmý, zřetelný, průhledný, průsvitný, jedním slovem transparentní. Ne vždy jsou věci jednoduše průhledné a u veřejných zakázek by to mělo platit bez výjimky, protože se na nich podílí všichni občané města prostřednictvím daní a poplatků. Proto slova jako protekce, profit, klientelismus či korupce, nesmí patřit do našeho slovníku. A protože podstatou města jsou lidé, kteří v něm žijí, je důležité dbát také na rozvoj pracovních příležitostí. Lidé se od nepaměti stěhují za prací, a pokud chceme podpořit další generace a zajistit, aby se Havířov nevylidňoval, je potřeba podporovat pracovní příležitosti v co nejvíce různorodých odvětvích.

 Bezpečnost

■ podpora prevence kriminality a zvýšení počtu městských strážníků
■ zpřísnění vyhlášky o poživání alkoholu na veřejných prostranstvích
■ zkvalitnění veřejného osvětlení ve vybraných lokalitách
■ efektivní boj proti výrobcům, distributorům a uživatelům drog

 

Každý by se měl ve svém městě cítit bezpečně. Ne vždy může být například cesta domů příjemná, když jdete večer temnou uličkou. Síť veřejného osvětlení v Havířově je napříč celým městem, ale ne vždy je účelné. Řešením může být ořez stromů zasahujících do světel, případně zvýšení svítivosti stávajících lamp.  Dále je důležité, aby ve městě ubylo osob konzumujících alkohol na veřejných prostranstvích a rovněž došlo k úbytku uživatelů a distributorů drog. Jedním z mnoha prostředků, jak se pokusit tohoto docílit je zvýšení počtu městských strážníků v ulicích města. Strážníci tak budou moci rozšířit své pole působnosti a více se zaměřit na tuto problematiku.

 Škola a vzdělání

■ zavedení výuky o finanční gramotnosti do škol
■ progresivní postup v případě šikany
■ rozmanitější výuka tělesné výchovy jako prevence obezity dětí
■ úzká spolupráce středních škol a potencionálními zaměstnavateli v regionu

 

Děti jsou odrazem svých rodičů a přebírají modely chování dospělých, proto je důležité je vést tím správným směrem. Dnešní doba plná reklam na snadné půjčky, zboží nebo dovolené na splátky svádí k pocitu, že přemýšlet nad financemi není podstatné. Opak je pravdou a proto by nebylo od věci učit děti jak zacházet s financemi již na základní škole. Rovněž šikana ve školách je fenomén dnešní doby. Opakované ponižování nebo ubližování od někoho komu se nedokážete ubránit, ve Vás může zanechat stopy až do dospělosti. A v tomto případě je progresivní postup více než na místě. Ohledně šikany je pak důležité pracovat jak s dětmi, tak i s jejich rodiči, aby došlo k trvalému ústupu tohoto nepříjemného a nežádoucího fenoménu. 

Magistrát

■ optimalizace pracovní doby
■ zvýšení účasti nezaměstnaných na veřejně prospěšných pracích
■ zlepšení komunikačních schopností a dovedností zaměstnanců veřejných institucí k občanům

 

Veřejné služby ve veřejném zájmu. Někdy by se mohlo zdát, že to až tak úplně neplatí, ale je potřeba si uvědomit, že i zaměstnanci veřejných institucí jsou jen obyčejní lidé se svými starostmi a problémy. Je však podstatné najít rovnováhu v komunikaci s občany města, protože na úřady se chodí především vyřizovat různé záležitosti a čím efektivněji vyřízená žádost tím lepší, rychlejší a vřelejší komunikace. Další otázkou pak zůstává, zda lze více vyjít vstříc občanům našeho města, kteří jsou příliš zaměstnaní a pro něž je tak někdy vyřízení potřebných záležitostí komplikovanou překážkou. 

KANDIDÁTI HHD

 

Ochrana soukromí a nastavení
Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.